Projecte

L’ocupació juvenil a Espanya davant la crisi de la COVID-19: impacte en la desigualtat laboral per gènere des d’un enfocament interseccional

Partint dels problemes actuals que pateixen les persones joves en el mercat laboral espanyol i les seves conseqüències, especialment en els sectors que han assolit majors quotes de precarització i en un context de creixent digitalització de l’economia, el projecte persegueix els següents objectius:

a) Identificar interdisciplinàriament els efectes derivats de la crisi actual provocats per la COVID-19 sobre l’ocupació de les persones joves mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives.

b) Analitzar, a més, en aquest context, els factors que incideixen en la desigualtat per gènere, tenint en compte diferents mecanismes condicionants de la desigualtat social i l’exclusió múltiple, és a dir, des d’un enfocament interseccional.

c) Estudiar les possibles estratègies adoptades pel col·lectiu juvenil davant aquesta situació sobrevinguda provocada per la COVID-19, des de la perspectiva de les pròpies persones joves, a través de les seves experiències i històries de vida.

d) Observar el paper de la formació universitària per aconseguir millors contractes, igualment sota una mirada de gènere i com afecta la precarietat laboral juvenil a l’accés als estudis superiors.

PARTICIPA:

  • Grup sobre Joventut i Societat: Jovis.com
  • Grup d’Estudis Socials Intervenció i Innovació: Gesiinn
  • Regional Quantitative Analysis Group: AQR
  • Fundació Ferrer i Guàrdia
  • Fundació ISocial

FINANCIA:

  • Santander Universidades
  • Crue Universidades